Legalt

Denna webbplats (khaothaiparis.com) ägs och drivs av KHAO THAI SARL (nedan kallad webbplatsen). Tillgången till denna webbplats och den användning du gör är beroende av att du accepterar och respekterar de meddelanden och ansvarsfriskrivningar som anges nedan och på andra ställen på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anses du ha godkänt dessa uttalanden.

Ansvarig utgivare
KHAO THAI SARL (Under varumärket: Khao Thai)
Huvudkontor: 13 RUE DAUPHINE PARIS - 75006 France
Register över juridiska personer : FR32531426567

Webmaster
CentralApp SA (CentralApp), SilverSquare Av. Louise 54 1050 Bruxelles
Mer information finns på https://www.centralapp.com.

Värd
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), 5 RUE PLAETIS, LUXEMBOURG.
Mer information finns på https://aws.amazon.com.

Inget dokument finns tillgängligt på vår webbplats, kontakta oss om du har några frågor.